Termer og metoder

Aerob slamalder  
Biokemisk iltforbrug (BOD)  
Kemisk iltforbrug (COD)  
Hydraulisk opholdstid  
Sigtedybde  
Slamalder  
Slamproduktion  
Slambelastning  
Slamvolumenindex  
Suspenderet tørstof  
Trådindex  
Turbiditet  
Tørstofindhold  
Tørstofglødetab  
Returslam  
Overskudsslam  
Primær slam  
Sekundær slam  
   

MiDAS: a field guide to the microbes of activated sludge by Aaron Saunders, Mads Albertsen, Per Nielsen is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 3.0 Unported License.

MiDAS er en manuelt korrigering af Silva database og er tilgængelig for non-commercial use only.

MiDAS på dansk bliver vedligeholdt af Aviaja Anna Hansen og Marta Nierychlo.

Citering af MIDAS: McIlroy, S.J., Saunders, A.M., Albertsen, M., Nierychlo, M., McIlroy, B., Hansen, A.A., Karst, S.M., Nielsen, J.L. and Nielsen, P.H. (In prep) MiDAS: the field guide to the microbes of activated sludge.